Paziņojums par sīkdatnēm
Pieņemot visas sīkdatnes, jūs nodrošināsiet vislabāko iespējamo lietošanas pieredzi. Uzziniet vairāk par sīkfailiem un to, kā tos izmantot, vai mainiet sīkfailu iestatījumus.

Mēs gribam rīkoties pareizi.

Trauksmes celšanas veidlapa nodrošina mūsu klientiem, darbiniekiem un citām ieinteresētajām personām konfidenciālu kanālu, lai uzticības personas iekšējā izmeklēšana būtu pakļauta aizdomām par iespējamiem pārkāpumiem vai politikas pārkāpumiem. Trauksmes celšana ir daļa no pilnvarotās personas riska pārvaldības un atbildīgām darbībām.

Jūs varat izmantot veidlapu, lai ziņotu par jebkuru pārkāpumu vai jautājumu, kas kaitē pilnvarotajam. Es apstrādāšu informāciju konfidenciāli. Ja vēlaties, varat ziņot anonīmi. Paziņojumu var iesniegt arī pa pastu uz šādu adresi: Truster Oy, Annanaukio 1, 00101 Helsinki, Somija.

Trauksmes celšanas veidlapa

Lietojiet šo formu, lai godprātīgi ziņotu par jebkuru jūsu konstatēto kļūdu pārvaldībā.

Paldies! Jūsu iesniegums ir saņemts!
Ups! Iesniedzot veidlapu, kaut kas nogāja greizi.