Paziņojums par sīkdatnēm
Pieņemot visas sīkdatnes, jūs nodrošināsiet vislabāko iespējamo lietošanas pieredzi. Uzziniet vairāk par sīkfailiem un to, kā tos izmantot, vai mainiet sīkfailu iestatījumus.
👋
Sveiks, vieglais uzņēmējs!
Reģistrēties

Izložu noteikumi

Izlasiet spēkā esošo loterijas noteikumus.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2021. gada 28. decembrī

SACENSĪBU NOTEIKUMI

1. SACENSĪBU ORGANIZATORS

Organizer: Truster Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Y kods: 1772129-3

Adrese: Annanaukio 1, 00101 Helsinki

2. KONKURSA SĀKUMA UN BEIGU DATUMS UN TIESĪBAS PIEDALĪTIES

Jūs varat piedalīties loterijā, patīkot un sekojot uzticības personas loterijas ierakstam sociālo mediju kanālos (izlaišanas datums 28.12.2021). Loterijā iespējams piedalīties no 2021. gada 28. decembra līdz 2022. gada 3. janvārim. Uzvarētāji tiks paziņoti personīgi pēc izlozes pa tālruni vai e-pastu.

Konkursā var piedalīties visas Somijā dzīvojošās personas no 18 gadu vecuma, izņemot Organizatora darbiniekus, kuri piedalījušies sacensību plānošanā, sagatavošanā vai īstenošanā, un viņu ģimenes locekļus. Ja loterijas dalībniekam ir pamats aizdomām par krāpšanu vai piedalīšanos, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem, organizatoram ir tiesības noraidīt dalību.

3. UZVARĒTĀJU IZVĒLE UN LAIKS

Uzvarētāji tiks izlozēti starp visiem tiem, kas sekojuši sociālo mediju kanāliem no loterijas publikācijas. Izlozi organizē organizatoram veic pārstāvis. Uzvarētāji tiks publicēti 2022. gada 2. janvārī. Uzvarētāji par laimestu tiks paziņoti personīgi pa tālruni vai e-pastu. Ja dalībnieks ir sniedzis nepareizu vai nepilnīgu kontaktinformāciju vai balvu nevar piegādāt uzvarētājam trīs (3) dienas, vai citu iemeslu dēļ, nevis organizatora dēļ, organizatoram nav pienākuma piegādāt balvu savam uzvarētājam, bet tas var tikt atsaukts atkārtoti.

4. VIETA

Balva par izlozi ir pieci (5) gabali Truster 49 €/pakalpojumu paketes mēnesī 2022. gadam. Loterijas dalībnieki var laimēt vienu (1) datoru vienai personai.

5. NOTEIKUMI ATTIECAS UZ VISIEM DALĪBNIEKIEM:

Piedaloties sacensībās, dalībnieki apņemas ievērot šos noteikumus un Organizatora lēmumus. Organizators patur tiesības mainīt noteikumus. Ja šādas izmaiņas būs jāveic, šīs konkursa lapas tiks paziņotas.

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE

Organizators apstrādā dalībnieku datus tikai sacensību un loterijas vadīšanai un laimestes piešķiršanai. Dalībnieku dati netiks izpausti trešajām personām un netiks izmantoti tiešajam mārketingam bez dalībnieka piekrišanas.

7. UZVARĒTĀJU VĀRDU PUBLICĒŠANA

Kad loterijas uzvarētāji ir publicēti, var publicēt dalībnieka ziņoto vārda informāciju un vietu.

8. SACENSĪBU ORGANIZATORA UN DALĪBNIEKA PIENĀKUMI

Organizators ir atbildīgs par jebkuru loterijas nodokli, kas saistīts ar balvām. Dalībnieki atbrīvo Organizatoru un jebkurus citus partnerus no jebkādiem zaudējumiem, kas radušies vai, iespējams, radušies, piedaloties sacensībās. Organizatora atbildība pret dalībniekiem nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt šajos Noteikumos minēto balvu vērtību vai summu.

Organizatoram nav šķēršļu saistībā ar problēmām vai šķēršļiem dalībai sacensībās vai balvas saņemšanai IT iemeslu dēļ. Uzvarētāja pienākums ir segt visas pārējās izmaksas, kas saistītas ar balvas saņemšanu vai īstenošanu.

9. TIESĪBAS UZ KONKURENCES IETVAROS PIEGĀDĀTAJIEM MATERIĀLIEM

Tiesības uz materiālu, kas saistīts ar akciju un loteriju, pieder loterijas organizatoram. Dalībnieks garantē, ka viņš ir radījis jebkādus materiālus, ko viņš ir iesniedzis konkursam, un ir atbildīgs par to, ka tas vai tā izmantošana nepārkāpj vai citādi nepārkāpj likumu, labo praksi, trešo personu tiesības, tostarp autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības.

10. CITI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Piedaloties konkursā, dalībnieks piekrīt ievērot šos Noteikumus un organizatora pieņemtos lēmumus saskaņā ar tiem, kā arī ievērot noteikumus un nosacījumus visiem pakalpojumiem, kas var būt saistīti ar No Organizatora neatkarīgu Konkursu, piemēram, Facebook, Twitter, YouTube vai Instagram. Facebook vai Instagram neorganizē, neatbalsta vai sponsorē organizatora rīkotos konkursus Facebook vai Instagram.

Organizators patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma par konkursu, tā noteikumiem, balvām, laiku vai citiem faktoriem, kas ietekmē sacensību īstenošanu.

Aprēķiniet vieglā uzņēmēja algas ar algu kalkulatoru

Mēs maksāsim jūsu algu pēc jūsu klienta maksājuma ierašanās vai jūsu izvēlētajā algas dienā. Jūs varat arī izvēlēties tūlītējo apmaksu, un tādā gadījumā jūs saņemsiet algu savā kontā tajā pašā dienā, negaidot rēķina apmaksas termiņu. Algu var atstāt arī vēlāk palielināt. Truster Plānā 49 €/mēnesī jūs nemaksājat atsevišķu pakalpojuma maksu par rēķina summu. Mūsu vieglā uzņēmēja algu kalkulators jums pateiks jūsu algu Truster Light dievkalpojums.

Rēķina summa

2 750 €

Nodokļa likme

32 %

Ātrāka iemaksāt kontā

Kontā iemaksājamā summa

€1 987,50

Pakalpojuma maksa, kas jāatskaita no rēķina summas, ir atkarīga no plāna. Truster Light iepakojumā tas ir 3,99%. Summu ietekmē nelaimes gadījumu apdrošināšanas iemaksas un ceļa izdevumi. Tūlītējās apmaksas piemaksa ir +5%. Truster un Truster Pro paketēs nav pakalpojuma maksas vai atsevišķas nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas. Algu kalkulatoru skaits Truster Light saskaņā ar iepakojumu. Apskatiet arī citus mūsu skaitītājus.

Paldies! Jūsu iesniegums ir saņemts!
Ups! Iesniedzot veidlapu, kaut kas nogāja greizi.